WELKOM BIJ SKR
SAMEN DE KWALITEIT VAN ZORG VERBETEREN

Zorgverleners willen kwaliteit van zorg bewaken en waar mogelijk continu verbeteren. Het delen van de juiste kwaliteitsinformatie is daarin onmisbaar. Landelijke kwaliteitsregistraties verzamelen deze informatie zodat zorgprofessionals de zorg kunnen verbeteren, patiënten toegang hebben tot keuze-informatie, zorgverzekeraars inkoopinformatie ontvangen en zorginstellingen kunnen verantwoorden voor goede zorg.

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) is een samenwerkingsplatform van kwaliteitsregistraties en vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties. De SKR wil bijdragen aan kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg door betrouwbare kwaliteitsinformatie aan te leveren. Belangrijk vereiste hiervoor: eenduidige organisatorische structuren met minimale administratieve lasten en data dat zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dit leidt tot optimaal bruikbare gegevens voor zorgverleners, patiënt, zorgbestuurders en zorgverzekeraars.

Nieuws

De SKR gaat vanaf nu verder als stichting SKR!

Lees meer

SKR gestart met netwerksessies

Lees meer

Persbericht: Uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties zorgt voor verbetering van patiëntzorg.

Lees meer
Ga naar nieuwssectie

Thema's SKR

Kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg

Eenduidig registreren en verlagen administratieve lasten in de zorg

Analyse- en rapportagemethoden in de zorg

SKR Rapport Toepassing van uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering in de zorg

Hoge kwaliteit uitkomstinformatie is in de afgelopen 10 jaar beschikbaar gekomen via kwaliteitsregistraties; methoden om uitkomstinformatie binnen centra effectief en efficiënt te gebruiken voor verbetering zijn nog in ontwikkeling. Het Health Outcomes Management Evaluation (HOME) model helpt om gebruik van uitkomstinformatie inzichtelijk te maken. In dit rapport wordt dit model benut om vijf kwaliteitsregistraties in beeld te brengen.

Meer weten

Over de SKR

In 2018 hebben verschillende kwaliteitsregistratie de krachten gebundeld en zich verenigd in de SKR. In maart 2019 is een gezamenlijke visie en actieplan gepubliceerd met daarin een oproep tot meer eenduidigheid voor het registratielandschap op diverse terreinen.

Meer weten

Onze partners

Onze leden