WELKOM BIJ SKR
SAMEN DE KWALITEIT VAN ZORG VERBETEREN

Zorgverleners willen kwaliteit van zorg bewaken en waar mogelijk continu verbeteren. Het delen van de juiste kwaliteitsinformatie is daarin onmisbaar. Landelijke kwaliteitsregistraties verzamelen deze informatie zodat zorgprofessionals de zorg kunnen verbeteren, patiënten toegang hebben tot keuze-informatie, zorgverzekeraars inkoopinformatie ontvangen en zorginstellingen kunnen verantwoorden voor goede zorg.

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) is een samenwerkingsplatform van kwaliteitsregistraties en vertegenwoordigt 80% van de Nederlandse kwaliteitsregistraties. De SKR wil bijdragen aan kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg door betrouwbare kwaliteitsinformatie aan te leveren. Belangrijk vereiste hiervoor: eenduidige organisatorische structuren met minimale administratieve lasten en data dat zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dit leidt tot optimaal bruikbare gegevens voor zorgverleners, patiënt, zorgbestuurders en zorgverzekeraars.

Thema's SKR

Kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg

Eenduidig registreren en verlagen administratieve lasten in de zorg

Analyse- en rapportagemethoden in de zorg

SKR IMPACT Report

De coronacrisis heeft een grote impact op de reguliere zorg. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de diagnostiek, behandeling en zorguitkomsten? De SKR hebben data uit kwaliteitsregistraties geanalyseerd en onderzocht wat de impact van COVID-19 is op de reguliere zorg in Nederland.

Meer weten

Over de SKR

In 2018 hebben verschillende kwaliteitsregistratie de krachten gebundeld en zich verenigd in de SKR. In maart 2019 is een gezamenlijke visie en actieplan gepubliceerd met daarin een oproep tot meer eenduidigheid voor het registratielandschap op diverse terreinen.

Meer weten

Onze partners

Onze leden

Nieuws

Inschrijving geopend voor congres ‘De Kracht van Kwaliteitsregistraties’

Lees meer

Congres ‘De Kracht van Kwaliteitsregistraties’ 11 oktober 2022

Lees meer

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) concluderen: kwaliteit van geleverde zorg in 2020 op peil gebleven maar grote zorgen over effecten van uitgestelde zorg

Lees meer
Ga naar nieuwssectie