SKR gestart met netwerksessies

23 februari 2023

Utrecht, 23 februari 2023. De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) is gestart met netwerksessies voor en door kwaliteitsregistraties. Hierin worden actuele thema’s besproken met als doel kennisuitwisseling tussen de aangesloten kwaliteitsregistraties te bevorderen en op die manier van elkaar te leren. De eerste netwerksessie heeft plaatsgevonden op 23 februari 2023. Deze stond in thema van de IGC en DGC toetsingscriteria en de proeftoets in het bijzonder.

De reden voor dit onderwerp is vanuit behoefte van de leden gekomen: Dit jaar krijgen namelijk alle kwaliteitsregistraties te maken met een nieuw toetsingsproces met als doel het stroomlijnen en optimaliseren van het kwaliteitsregistratielandschap. Tijdens deze netwerksessie hebben DICA en NHR hun ervaringen gedeeld naar aanleiding van de proeftoets van de Inhouds-governancecommissie en data-governancecommissie.

Naast de informatie vanuit de toetsingscommissies vindt de SKR het waardevol om ervaringen en praktische informatie tussen de kwaliteitsregistraties onderling te delen. Daarom zijn alle kwaliteitsregistraties in de gelegenheid gesteld om vragen of onduidelijkheden in het toetsingsproces bij de SKR in te dienen. Vanuit de proeftoets ervaringen zijn vervolgens deze vragen zo goed als mogelijk beantwoord.

Interesse om als kwaliteitsregistratie ook SKR lid te worden? Kijk hier voor meer informatie.