SKR IMPACT Report
2021

WOORD VANUIT SKR BESTUUR

SKR IMPACT Rapport: data om te leren van de coronacrisis
“50.000 gezonde levensjaren verloren door uitstel van reguliere zorg”, “Ziekenhuizen hebben zeker een jaar nodig om zorgachterstanden weg te werken” en “Ziekenhuizen stoppen voorlopig met alle zorg die zes weken kan wachten”. Dit zijn krantenkoppen die het afgelopen jaar op vrijwel dagelijkse basis verschenen. De boodschap: een groot deel van de reguliere zorg heeft plaats moeten maken voor COVID-19-zorg.

OVER HET SKR IMPACT REPORT
SKR IN CIJFERS
OPZET VAN HET ONDERZOEK

Om de impact van de COVID-19 pandemie op de (ziekenhuis)zorg in 2020 te kunnen evalueren wordt in dit onderzoek gebruikgemaakt van gegevens uit landelijke kwaliteitsregistraties. Deze kwaliteitsregistraties verzamelen al een ruim aantal jaren gegevens over de kwaliteit van zorg….

Samenvatting

Het coronavirus heeft over heel 2020 een grote impact gehad op de reguliere zorg in Nederland. Het aantal opgenomen en behandelde patiënten is met name tijdens de eerste golf gedaald en er is een stuwmeer aan nog niet behandelde patiënten ontstaan. Beschikbare gegevens uit landelijke kwaliteitsregistraties laten zien dat de kwaliteit van de geleverde zorg op peil is gebleven. Er zijn echter grote zorgen over de effecten van uitgestelde zorg. Bij enkele ziektebeelden zijn er voorzichtige aanwijzingen dat patiënten met verder gevorderde aandoeningen zich in het ziekenhuis melden.

Pandemie in beeld

Na de vele nieuwsberichten over de COVID-19 uitbraak in onder andere China en Italië, sloeg het virus ook in Nederland al snel om zich heen. Op 27 februari 2020 werd de eerste patiënt met het coronavirus in Nederland gediagnosticeerd. Al snel nam het aantal COVID-19-patienten ook in Nederland toe en toen de 320ste patiënt positief getest bleek, besloot de Nederlandse overheid de verspreiding te remmen door….

IMPACT COVID-19
ACUTE ZORG

Door de sterke toename van het aantal COVID-19 patiënten vanaf voorjaar 2020 ontstond grote druk op de ziekenhuizen. Er dreigde een tekort aan beschikbare capaciteit van zowel personeel als middelen. Om voldoende capaciteit voor de acute zorg beschikbaar te houden vond er een herverdeling van personeel en middelen plaats binnen de ziekenhuizen, ten koste van reguliere zorg…..

NIET-ACUTE CARDIOVASCULAIRE ZORG

In tegenstelling tot acute zorg, is de niet-acute zorg planbaar en kan doorgaans – afhankelijk van de ziekte en symptomatologie – enkele weken wachten. Daarentegen is er bij de meeste cardiovasculaire aandoeningen bij een toenemende wachttijd op behandeling wel degelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren. De grootte van dit risico…

ONCOLOGISCHE ZORG

Begin april 2020 verschenen de eerste berichten in de media, dat het aantal kankerdiagnoses in Nederland ten gevolge van de coronacrisis terugliep. Deze constatering was gebaseerd op gegevens van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Omdat bij het overgrote deel van de patiënten met kanker, de diagnose wordt gesteld met weefselonderzoek was dit het eerste signaal dat de zorg voor oncologie patiënten onder druk stond als gevolg van de coronapandemie…

URGENTE ORTHOPEDISCHE ZORG

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een register dat uit kwaliteitsoogpunt gewrichtsprothesen registreert. Revisie-ingrepen aan prothesen, bijvoorbeeld ten gevolge van een prothese infectie, een complexe fractuur rond een prothese of een luxatie bij heupprothesen, kunnen als urgente (semi-spoed) zorg beschouwd worden. Daarom wordt in deze….

(S)ELECTIEVE ZORG

In de eerste COVID-19-golf is het aantal ingrepen in de electieve zorg fors gedaald. De bariatrische chirurgie, de heup- en knieprothesen en de cosmetische borstimplantaatchirurgie hebben enkele weken nagenoeg stilgelegen. In dit hoofdstuk is gekeken naar de electieve (planbare) zorg waarvoor geen onmiddellijke behandeling nodig is…

CHRONISCHE ZORG

Een groot deel van de ziekenhuiszorg betreft zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, astma en chronische nierziekten. Door de vergrijzing zal dit alleen maar toenemen. De impact van de COVID-19 pandemie op de chronische zorg is minder direct meetbaar dan voor acute aandoeningen. Uitstel van zorg kan echter op de lange termijn zorgen voor verslechtering van de gezondheidstoestand….

Colofon

Onze dank gaat uit naar alle alle onderzoekers die aan het rapport hebben meegeschreven, alle leden van de betrokken wetenschappelijke verenigingen en/of commissies die hebben bijgedragen aan de analyse van de resultaten en alle zorginstellingen en zorgcentra die deelnemen aan de kwaliteitsregistraties…

Disclaimer

De informatie in dit jaarrapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de gepresenteerde cijfers zitten. De gepresenteerde cijfers betreffen een momentopname en zijn niet te vergelijken met cijfers uit andere bronnen. De cijfers uit dit jaarrapport zijn niet geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Informatie uit dit jaarrapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties gereproduceerd worden.