Missie & visie

De ambitie van het visiedocument Medisch Specialist 2025 stelt: ‘In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld’. Medisch leiderschap en de snelle beschikbaarheid van betrouwbare data uit kwaliteitsregistraties zijn cruciaal voor kwaliteitsverbetering en optimale patiëntenzorg. Patiënten hebben recht op goede informatie zodat ze samen met hun behandelaar de beste behandeling kunnen kiezen en vertrouwen er terecht op dat zorgverleners steeds willen leren en verbeteren.

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) en Samenwerkende Dataverwerkers (SDV) onderstrepen het belang van optimale eenheid van dataverzameling en benutting om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verlagen en de contractering met zorgaanbieders en gegevensverwerkers te uniformeren. We maken afspraken op thema’s waar alle registraties en dataverwerkers randvoorwaardelijk mee te maken hebben, zoals datastandaardisatie, kosten, privacy, security en ICT. Dit zal leiden tot optimaal bruikbare gegevens voor zorgverleners, patiënt, zorgbestuurders en zorgverzekeraars.

Missie

Een wezenlijke bijdrage leveren aan kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg.

Visie

Door gestandaardiseerde dataverzameling in de zorg, ingebed in zorgprocessen en EPD’s, kan kwalitatief hoogwaardige data van complete patiëntpopulaties uit de zorgpraktijk verzameld en geanalyseerd worden zodat medici, patiënten en andere stakeholders belangrijke inzichten kunnen verkrijgen in de kwaliteit van zorg en daardoor de kwaliteit van zorg ook verder kunnen verbeteren.

Kwaliteitsregistraties dragen bij aan de beste zorg ter wereld door:
Efficiëntere processen, betere uitkomsten en samen beslissen met de patiënt