Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

12 februari 2020
De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren. Om de belangrijke inhoudelijke rol van zorgprofessionals en patiënten te waarborgen hebben beide partijen besloten de onderlinge samenwerking te intensiveren.

De commissie Van der Zande, ingesteld door het ministerie van VWS, heeft de overheid eind 2019 geadviseerd om meer eenheid aan te brengen in de governance van de kwaliteitsregistraties. Doel hiervan is aan de ene kant om de waarde van de kwaliteitsregistratie te benutten en te versterken terwijl aan de andere kant de administratieve lasten voor zorgaanbieders worden verlaagd en de contractering met zorgaanbieders en gegevensverwerkers meer uniform worden gemaakt. Ook wordt de financiering uniformer en worden processen van dataverwerking makkelijker gemaakt.
Om gezamenlijk met andere betrokken partijen zoals NVZ, NFU en ZN de adviezen van commissie Van der Zande goed implementeerbaar te maken én de belangrijke inhoudelijke rol van zorgprofessionals en patiënten daarbij te waarborgen, gaan de Federatie en de SKR intensief samenwerken. De inbreng van wetenschappelijke en beroepsverenigingen van zorgprofessionals is hierbij geborgd, evenals de deskundigheid van een aantal grote kwaliteitsregistraties zoals DICA, LROI, Nefrovisie, NHR, NICE en Perined.

Kwaliteitsregistraties hebben de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Artsen en andere zorgprofessionals kunnen de data gebruiken om van elkaar te leren, bijvoorbeeld wanneer uit de data blijkt dat er variatie in processen en patiëntuitkomsten bestaat. Kwaliteitsregistraties zijn ook een rijke bron van informatie om patiënten te informeren over prognoses die bij een bepaald behandeltraject horen, en om samen met de patiënt beslissingen over zijn of haar behandeling te nemen. Zorgprofessionals definiëren in samenwerking met patiënten de variabelen die verzameld moeten worden. Zij interpreteren ook de gegevens vanuit de kwaliteitsregistraties en kunnen de vertaling hiervan naar de zorgprocessen maken. Om deze belangrijke rol van zorgprofessionals nu en in de toekomst te waarborgen en door te ontwikkelen, slaan de Federatie en de SKR de handen ineen. In de komende maanden wordt de samenwerkingsintentie door beide partijen verder uitgewerkt.

Meer informatie: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/federatie-medisch-specialisten-en-samenwerkende-kwaliteitsregistraties-slaan-handen-ineen