Bronnenlijst & bijlagen

Bronnenlijst

 

 • Renine Registry Annual Report 2021. Nefrovisie, Utrecht, the Netherlands 2021
 • Van der Nat PB, Derks L, van Veghel D. Health Outcomes Management Evaluation—A National Analysis of Dutch Heart Care. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2021. DOI: 10.1093/ehjqcco/qcab060.
 • Van Veghel D, Marteijn M, de Mol B; Measurably Better Study Group (The Netherlands) and Advisory Board. First results of a national initiative to enable quality improvement of cardiovascular care by transparently reporting on patient-relevant outcomes. Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Jun;49(6):1660-9. doi: 10.1093/ejcts/ezw034. Epub 2016 Mar 16. PMID: 26984991.
 • Van Veghel, D., Daeter, E. J., Bax, M., Amoroso, G., Blaauw, Y., Camaro, C., … & Van Der Nat, P. B. (2020). Organization of outcome-based quality improvement in Dutch heart centres. European Heart Journal-Quality of Care and Clinical Outcomes6(1), 49-54.

Bijlagen

 

 • Bijlage 1: Enquêteresultaten
  Overzichtstabel alle resultaten van de enquête.
  Lees meer…
 • Bijlage 2: Algemene enquêtevragenlijst
  In deze bijlage vindt u een algemene versie van de enquêtevragenlijst bijbehorend aan het HOME-model.
  Lees meer…
 • Bijlage 3: Interviewguide
  Vragen gebruikt bij verdiepende interviews.
  Lees meer…
 • Bijlage 4. Resultaten behandeling van lever- en galwegtumoren via een chirurgische resectie en/of thermale ablatie (kwaliteitsregistratie DICA)
  In deze bijlage worden de belangrijkste resultaten uit de enquête voor het specialisme oncologie tekstueel beschreven, in het specifiek rondom de behandeling van patiënten met een lever- of galwegtumor die een chirurgische resectie en/of thermale ablatie ondergaan.
  Lees meer…