Colofon

De enquête, interviewguide en dit rapport zijn tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), Nefrovisie, de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), allen leden van de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR).

De NHR fungeerde binnen dit project als initiatiefnemer en uitvoerder. Het kernteam vanuit de NHR bestond uit Dennis van Veghel, Paul van der Nat, Niki Medendorp en Lise Moers. Vanuit de betrokken kwaliteitsregistraties zijn als contactpersonen aangesloten Geke Denissen (LROI), Marc ten Dam (Nefrovisie), Nicolette de Keizer (NICE) en Mark Nielen (DICA).

Voor vragen rondom dit project en rapport kunt u contact opnemen met de projectgroep via info@nhr.nl.

Alle betrokken partijen willen de respondenten heel hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid om de enquête in te vullen en deel te nemen aan de uitgevoerde diepte-interviews. Daarnaast willen alle betrokken partijen ook de betrokken patiëntenorganisaties (Patiëntenfederatie Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), en Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK)) bedanken voor hun inbreng in het kader van het patiëntperspectief.

Dit onderzoek ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’ is mede mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma ‘Kwaliteit van Zorg’ (KwaZo) (projectnummer: 05160472110005) en Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.