Bijlage 1. Enquêteresultaten

Variabele/vraag Antwoordopties Cardiochirurgie/NHR (n totaal = 15) Interventiecardiologie (dotters)/NHR (n totaal = 29) Dialyse/Nefrovisie (n totaal = 59) Intensive care/NICE (n totaal = 72) Orthopedische heup- of knievervanging/LROI (n totaal = 86) Behandeling van lever- of galwegtumoren/DICA (n totaal onbekend) Totaal
    N % N % N % N % N % N % N %
    12 100% 20 100% 30 100% 35 100% 27 100% 3 100% 127 100%
Hoe vaak worden resultaten besproken binnen de vakgroep? Niet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Minder vaak dan 1x per jaar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1x per jaar 1 8% 7 35% 1 3% 7 20% 3 11% 3 100% 22 17%
Tussen 1x per jaar en 1x per kwartaal 3 25% 5 25% 8 27% 16 46% 9 33% 0 0% 41 32%
1x per kwartaal 4 33% 4 20% 19 63% 7 20% 6 22% 0 0% 40 31%
Tussen 1x per kwartaal en maandelijks 1 8% 2 10% 1 3% 4 11% 5 19% 0 0% 13 10%
Maandelijks 3 25% 1 5% 1 3% 1 3% 2 7% 0 0% 8 6%
Vaker dan maandelijks 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 3 2%
Onbekend 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Hoe vaak worden uitkomstindicatoren besproken in multidisciplinair overleg? Niet 2 17% 9 45% 2 7% 14 40% 5 19% 0 0% 32 25%
Minder vaak dan 1x per jaar 0 0% 0 0% 1 3% 4 11% 1 4% 1 33% 7 6%
1x per jaar 0 0% 5 25% 2 7% 8 23% 6 22% 1 33% 22 17%
Tussen 1x per jaar en 1x per kwartaal 3 25% 3 15% 11 37% 7 20% 6 22% 1 33% 31 24%
1x per kwartaal 3 25% 2 10% 11 37% 1 3% 3 11% 0 0% 20 16%
Tussen 1x per kwartaal en maandelijks 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 4 15% 0 0% 5 4%
Maandelijks 2 17% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 4 3%
Vaker dan maandelijks 2 17% 1 5% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 5 4%
Onbekend 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
Wie zijn er betrokken bij dergelijke multidisciplinaire overleggen? Meerdere antwoorden mogelijk. Leverchirurgen 0 0%   0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Maag – Darm – Lever (MDL) arts 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Internist – oncoloog 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 0 0% 3 12% 7 2%
(interventie)Radiologen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Patholoog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 2 1%
Radiotherapeut 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 3 1%
Nucleair geneeskundige 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 1 0%
Anesthesiologen 10 18% 2 6% 0 0% 6 9% 7 8% 0 0% 25 6%
Patiënten 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 1 1% 0 0% 3 1%
Verpleegkundigen 4 7% 4 13% 0 0% 13 20% 7 8% 2 8% 30 8%
Apothekers 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 0 0% 0 0% 4 1%
Cardio-thoracale chirurgen 10 18% 4 13% 0 0% 4 6% 0 0% 0 0% 18 5%
Intensivisten 9 16% 1 3% 0 0% 19 29% 0 0% 0 0% 29 7%
Interventie(cardiologen) 8 15% 11 35% 0 0% 5 8% 0 0% 0 0% 24 6%
Microbioloog 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 8 9% 0 0% 12 3%
Chirurgen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Dialyse verpleegkundigen 0 0% 0 0% 24 19% 0 0% 0 0% 0 0% 24 6%
Gespecialiseerd verpleegkundige 0 0% 0 0% 19 15% 0 0% 0 0% 0 0% 19 5%
Kwaliteitsmedewerker 0 0% 0 0% 18 14% 0 0% 2 2% 0 0% 20 5%
Diëtist 0 0% 0 0% 16 13% 0 0% 0 0% 0 0% 16 4%
Maatschappelijk werker 0 0% 0 0% 16 13% 0 0% 0 0% 0 0% 16 4%
Wie zijn er betrokken bij dergelijke multidisciplinaire overleggen? Meerdere antwoorden mogelijk. Teamleider 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Nefroloog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Orthopedisch chirurg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 23% 0 0% 21 5%
Traumachirurg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 8% 0 0% 7 2%
Ziekenhuishygiënist 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 10% 0 0% 9 2%
Infectioloog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 3 1%
Fysioloog 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Perfusionisten 10 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 3%
Overig 4 7% 9 29% 31 25% 7 11% 28 30% 5 20% 84 21%
Met welke partijen binnen uw ziekenhuis, buiten het multidisciplinaire overleg en de besprekingen in de vakgroep, worden uitkomstindicatoren (nog meer) besproken? Meerdere antwoorden mogelijk. Niet 4 22% 6 24% 4 5% 10 19% 1 2% 1 20% 26 11%
Patiënten 0 0% 0 0% 9 11% 0 0% 5 8% 0 0% 14 6%
Ziekenhuismanagement 7 39% 14 56% 26 31% 19 36% 25 42% 2 40% 93 38%
Stafbestuur 0 0% 0 0% 6 7% 7 13% 9 15% 1 20% 23 9%
RvB 6 33% 3 12% 19 23% 12 23% 14 24% 1 20% 55 23%
Overig 1 6% 2 8% 20 24% 5 9% 5 8% 0 0% 33 14%
Welke partijen binnen de gehele zorgketen zijn (in aanvulling op de in het ziekenhuis betrokken partijen) betrokken bij het bespreken van uitkomsten en verbeterinitiatieven? Meerdere antwoorden mogelijk. Geen 5 38% 8 36% 14 42% 10 28% 11 33% 2 40% 50 35%
Verwijzende ziekenhuizen 7 54% 5 23% 1 3% 1 3% 1 3% 1 20% 16 11%
Netwerk of samenwerkingsverband met andere ziekenhuizen 1 8% 8 36% 13 39% 23 64% 10 30% 1 20% 56 39%
Huisartsen 0 0% 1 5% 1 3% 0 0% 5 15% 1 20% 8 6%
Verpleeghuizen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 2 1%
Revalidatie 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 2 1%
Thuiszorg 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Ggz 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Zorgverzekeraar 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 2 6% 0 0% 4 3%
Overig 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 1 3% 0 0% 4 3%
Hoeveel medisch specialisten zijn betrokken?   1 tot 5 2 17% 4 20% 10 33% 7 20% 9 33% 0 0% 32 25%
6 tot 10 3 25% 6 30% 12 40% 8 23% 13 48% 2 67% 44 35%
11 tot 20 2 17% 5 25% 5 17% 9 26% 4 15% 1 33% 26 20%
21 tot 50 4 33% 4 20% 3 10% 9 26% 1 4% 0 0% 21 17%
51 tot 99 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2%
Meer dan 100 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 2 2%
Gemiddelde  'Hoeveel medisch specialisten zijn betrokken?' 18,7   16   10   20   7,6   9   13,55  
Hoeveel procent van de betrokken medisch specialisten neemt actief kennis van uitkomsten? 0 0 0% 0 0% 1 3% 3 9% 0 0% 1 33% 5 4%
1 tot 25 2 17% 4 20% 4 13% 11 31% 10 37% 0 0% 31 24%
26-50 1 8% 3 15% 6 20% 5 14% 1 4% 0 0% 16 13%
51-75 1 8% 1 5% 4 13% 1 3% 0 0% 0 0% 7 6%
76-99 4 33% 3 15% 2 7% 3 9% 1 4% 0 0% 13 10%
100 3 25% 9 45% 13 43% 13 37% 15 56% 2 67% 55 43%
Gemiddelde score 'Hoeveel procent neemt actief kennis van uitkomsten?'   72,90%   70,80%   68%   53%   63,70%   67%   65,90%
Hoe vaak worden (digitale) dashboards waarin uitkomsten van zorg worden weergegeven gebruikt ten behoeve van het bespreken van uitkomstindicatoren in uw vakgroep?
Zelf ontwikkelde dashboards     Nooit 3 25% 8 40% 12 40% 20 57% 4 15% 1 33% 48 38%
Zelden 0 0% 4 20% 0 0% 5 14% 3 11% 0 0% 12 9%
Soms 3 25% 3 15% 6 20% 7 20% 9 33% 1 33% 29 23%
Vaak 4 33% 3 15% 6 20% 2 6% 8 30% 1 33% 24 19%
Zeer vaak 2 17% 2 10% 6 20% 1 3% 3 11% 0 0% 14 11%
Landelijke dashboards     Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 3 2%
Zelden 2 17% 4 20% 3 10% 7 20% 4 15% 0 0% 20 16%
Soms 6 50% 11 55% 15 50% 16 46% 14 52% 1 33% 63 50%
Vaak 4 33% 4 20% 8 27% 8 23% 8 30% 0 0% 32 25%
Zeer vaak 0 0% 0 0% 4 13% 3 9% 1 4% 1 33% 9 7%
Wordt er, naast de informatie uit de kwaliteitsregistratie, aanvullend uitkomstinformatie beschikbaar gemaakt ten behoeve van het bespreken van uitkomstindicatoren in uw vakgroep? Ja 10 83% 12 60% 27 90% 21 60% 25 93% 1 33% 96 76%
Nee 1 8% 7 35% 3 10% 12 34% 2 7% 2 67% 27 21%
Weet niet/overig 1 8% 1 5% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 4 3%
Hoe vaak worden onderstaande typen analyses over uitkomsten van zorg gebruikt om verbeterpotentieel te identificeren?
Ruwe uitkomsten van eigen ziekenhuis   Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 3 9% 1 4% 1 33% 6 5%
Zelden 0 0% 3 15% 2 7% 5 14% 1 4% 1 33% 12 9%
Soms 2 17% 6 30% 6 20% 16 46% 11 41% 0 0% 41 32%
Vaak 7 58% 6 30% 20 67% 11 31% 13 48% 0 0% 57 45%
Zeer vaak 3 25% 4 20% 2 7% 0 0% 1 4% 1 33% 11 9%
Risico-gecorrigeerde uitkomsten van eigen ziekenhuis    Nooit 0 0% 3 15% 2 7% 6 17% 4 15% 2 67% 17 13%
Zelden 2 17% 3 15% 3 10% 5 14% 5 19% 0 0% 18 14%
Soms 4 33% 5 25% 7 23% 13 37% 6 22% 0 0% 35 28%
Vaak 4 33% 6 30% 17 57% 10 29% 12 44% 0 0% 49 39%
Zeer vaak 2 17% 3 15% 1 3% 1 3% 0 0% 1 33% 8 6%
Ruwe uitkomsten vergeleken met andere ziekenhuizen   Nooit 0 0% 2 10% 3 10% 5 14% 5 19% 1 33% 16 13%
Zelden 4 33% 4 20% 5 17% 7 20% 5 19% 0 0% 25 20%
Soms 4 33% 9 45% 13 43% 16 46% 12 44% 1 33% 55 43%
Vaak 3 25% 2 10% 7 23% 7 20% 4 15% 0 0% 23 18%
Zeer vaak 1 8% 3 15% 2 7% 0 0% 1 4% 1 33% 8 6%
Risico-gecorrigeerde uitkomsten vergeleken met andere ziekenhuizen Nooit 0 0% 3 15% 4 13% 5 14% 7 26% 1 33% 20 16%
Zelden 3 25% 3 15% 5 17% 7 20% 8 30% 0 0% 26 20%
Soms 3 25% 8 40% 11 37% 15 43% 9 33% 1 33% 47 37%
Vaak 5 42% 4 20% 9 30% 8 23% 3 11% 0 0% 29 23%
Zeer vaak 1 8% 2 10% 1 3% 0 0% 0 0% 1 33% 5 4%
Interdoktervariatie in ruwe uitkomsten   Nooit 4 33% 10 50% 12 40% n.v.t. n.v.t. 5 19% 1 33% 32 35%
Zelden 3 25% 7 35% 7 23% n.v.t. n.v.t. 4 15% 1 33% 22 24%
Soms 2 17% 1 5% 5 17% n.v.t. n.v.t. 14 52% 0 0% 22 24%
Vaak 1 8% 1 5% 4 13% n.v.t. n.v.t. 4 15% 1 33% 11 12%
Zeer vaak 2 17% 1 5% 2 7% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 5 5%
Interdoktervariatie in risico-gecorrigeerde uitkomsten   Nooit 6 50% 12 60% 14 47% n.v.t. n.v.t. 9 33% 2 67% 43 47%
Zelden 1 8% 7 35% 9 30% n.v.t. n.v.t. 7 26% 0 0% 24 26%
Soms 2 17% 0 0% 3 10% n.v.t. n.v.t. 9 33% 0 0% 14 15%
Vaak 2 17% 1 5% 2 7% n.v.t. n.v.t. 2 7% 1 33% 8 9%
Zeer vaak 1 8% 0 0% 2 7% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 3 3%
Hoeveel uitkomstindicatoren op verzoek van vakgroep analyses uitgevoerd? Geen 2 17% 1 5% 4 13% 12 34% 3 11% 2 67% 24 19%
1 0 0% 7 35% 1 3% 3 9% 0 0% 0 0% 11 9%
2 tot 4 8 67% 9 45% 19 63% 11 31% 20 74% 0 0% 67 53%
5 tot 10 2 17% 2 10% 5 17% 7 20% 1 4% 1 33% 18 14%
Meer dan 10 0 0% 1 5% 1 3% 2 6% 3 11% 0 0% 7 6%
Gemiddelde 'Voor hoeveel uitkomstindicatoren analyses uitgevoerd?'  3,2   3,8   4,5   3   3,4   1,67   3,26  
Zijn er de afgelopen twee jaar doelstellingen geformuleerd op uitkomstindicatoren? Nee 4 33% 7 35% 5 17% 13 37% 4 15% 2 67% 35 28%
Ja, voor 1 of enkele uitkomstindicatoren 4 33% 10 50% 12 40% 17 49% 12 44% 1 33% 56 44%
Zijn er de afgelopen twee jaar doelstellingen geformuleerd op uitkomstindicatoren?   Ja, voor 1 of enkele uitkomstindicatoren en minimaal 1 voor elk van de aandoeningen waarvoor uitkomstrapportage beschikbaar zijn 3 25% 2 10% 4 13% 0 0% 7 26% 0 0% 16 13%
Ja, voor alle beschikbare uitkomstindicatoren 0 0% 0 0% 6 20% 3 9% 3 11% 0 0% 12 9%
Overig 1 8% 1 5% 2 7% 2 6% 1 4% 0 0% 7 6%
Is het meten en verbeteren van uitkomsten van de geleverde zorg met behulp van uitkomstindicatoren expliciet onderdeel met concrete doelstellingen van het interne beleid? Meerdere antwoorden mogelijk.   Nee, geen onderdeel 1 4% 5 13% 1 2% 3 5% 1 4% 2 40% 13 5%
Ja, onderdeel van het jaarplan van de vakgroep 5 19% 6 15% 6 10% 24 40% 14 52% 0 0% 55 22%
Ja, onderdeel van het meerjarenplan van de vakgroep 0 0% 9 23% 5 8% 15 25% 15 56% 1 20% 45 18%
Ja, onderdeel van het jaarplan van de afdeling in het ziekenhuis 7 26% 5 13% 25 40% 1 2% 7 26% 0 0% 45 18%
Ja, onderdeel van het meerjarenplan van de afdeling in het ziekenhuis 5 19% 3 8% 10 16% 2 3% 5 19% 1 20% 26 11%
Is het meten en verbeteren van uitkomsten van de geleverde zorg met behulp van uitkomstindicatoren expliciet onderdeel met concrete doelstellingen van het interne beleid? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, onderdeel van het ziekenhuis-brede jaarplan 1 4% 5 13% 8 13% 5 8% 8 30% 1 20% 28 11%
Ja, onderdeel van het ziekenhuis-brede meerjarenplan 3 11% 6 15% 6 10% 9 15% 6 22% 0 0% 30 12%
Overig 0 0% 0 0% 2 3% 1 2% 2 7% 0 0% 5 2%
Wanneer hebben uitkomstrapportages in uw ziekenhuis in de afgelopen 2 jaar geleid tot verbeterinitiatieven?         Nooit 2 7% 3 13% 0 0% 6 13% 1 4% 1 33% 13 8%
Indien het ziekenhuis significant minder gunstige uitkomsten heeft dan het gemiddelde van andere ziekenhuizen (landelijke benchmark). 5 19% 6 25% 14 32% 11 24% 9 33% 1 33% 46 28%
Wanneer hebben uitkomstrapportages in uw ziekenhuis in de afgelopen 2 jaar geleid tot verbeterinitiatieven?   Indien de rapportage leidt tot klinisch relevante inzichten die aanknopingspunt kunnen zijn voor verbeteringen los van of er statistisch significante verschillen zijn (bijvoorbeeld een negatieve trend in de data of uitkomsten binnen subpopulaties) 9 33% 13 54% 23 52% 24 53% 17 63% 1 33% 87 53%
Indien één of meerdere andere ziekenhuizen aantoonbaar gunstiger uitkomsten hebben dan gemiddeld. 3 11% 1 4% 6 14% 2 4% 1 4% 0 0% 13 8%
Overig 0 0% 1 4% 1 2% 2 4% 1 4% 0 0% 5 3%
Hoeveel verbeterinitiatieven zijn er door het monitoren van uitkomsten van zorg de afgelopen twee jaar geïnitieerd? Geen 2 17% 4 20% 1 3% 7 20% 1 4% 1 33% 16 13%
1 1 8% 6 30% 1 3% 7 20% 3 11% 1 33% 19 15%
2 tot 4 6 50% 8 40% 20 67% 20 57% 15 56% 1 33% 70 55%
5 tot 10 3 25% 2 10% 7 23% 0 0% 7 26% 0 0% 19 15%
meer dan 10 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 1 4% 0 0% 3 2%
Gemiddelde 'Hoeveel verbeterinitiatieven zijn er geïnitieerd?' 2,9   2,1   4   2,2   4   1   2,7  
Welke leerstrategieën zijn succesvol gebleken in de totstandkoming van deze verbeterinitiatieven?
Best practice           Nooit 0 0% 3 15% 0 0% 5 14% 1 4% 1 33% 10 8%
Zelden 3 25% 5 25% 6 20% 6 17% 4 15% 0 0% 24 19%
Soms 5 42% 8 40% 13 43% 13 37% 10 37% 0 0% 49 39%
Vaak 3 25% 2 10% 7 23% 7 20% 7 26% 0 0% 26 20%
Zeer vaak 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 3 11% 0 0% 5 4%
Niet gebruikt 1 8% 2 10% 2 7% 4 11% 2 7% 2 67% 13 10%
Procesanalyse           Nooit 3 25% 6 30% 4 13% 7 20% 2 7% 1 33% 23 18%
Zelden 0 0% 1 5% 6 20% 9 26% 3 11% 0 0% 19 15%
Soms 5 42% 6 30% 5 17% 4 11% 8 30% 0 0% 28 22%
Vaak 1 8% 3 15% 8 27% 6 17% 7 26% 1 33% 26 20%
Zeer vaak 1 8% 0 0% 4 13% 1 3% 3 11% 0 0% 9 7%
Niet gebruikt 2 17% 4 20% 3 10% 8 23% 4 15% 1 33% 22 17%
Dossieranalyse eigen patiënten       Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 4 11% 2 7% 0 0% 7 6%
Zelden 1 8% 0 0% 2 7% 2 6% 1 4% 0 0% 6 5%
Soms 2 17% 8 40% 12 40% 7 20% 6 22% 1 33% 36 28%
Vaak 6 50% 7 35% 13 43% 17 49% 11 41% 1 33% 55 43%
Zeer vaak 2 17% 3 15% 2 7% 4 11% 5 19% 0 0% 16 13%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 1 3% 1 3% 2 7% 1 33% 7 6%
Wetenschappelijke literatuur       Nooit 0 0% 1 5% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 3 2%
Zelden 2 17% 2 10% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 7 6%
Soms 1 8% 5 25% 13 43% 9 26% 8 30% 0 0% 36 28%
Vaak 5 42% 7 35% 11 37% 18 51% 10 37% 0 0% 51 40%
Zeer vaak 3 25% 4 20% 6 20% 5 14% 7 26% 2 67% 27 21%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 3 2%
Richtlijnen bestudeerd en strikter geïmplementeerd Nooit 0 0% 2 10% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 4 3%
Zelden 4 33% 1 5% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 8 6%
Soms 1 8% 8 40% 11 37% 11 31% 12 44% 1 33% 44 35%
Vaak 4 33% 5 25% 15 50% 15 43% 11 41% 0 0% 50 39%
Zeer vaak 2 17% 3 15% 4 13% 4 11% 4 15% 1 33% 18 14%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 3 2%
Initiatieven op basis van klinische ervaring   Nooit 0 0% 2 10% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 4 3%
Zelden 3 25% 1 5% 0 0% 6 17% 6 22% 0 0% 16 13%
Soms 1 8% 7 35% 11 37% 17 49% 6 22% 0 0% 42 33%
Vaak 6 50% 6 30% 13 43% 11 31% 10 37% 1 33% 47 37%
Zeer vaak 1 8% 3 15% 5 17% 0 0% 3 11% 1 33% 13 10%
Niet gebruikt 1 8% 1 5% 1 3% 0 0% 1 4% 1 33% 5 4%
Structurele leeromgeving met andere ziekenhuizen     Nooit 1 8% 3 15% 2 7% 9 26% 4 15% 1 33% 20 16%
Zelden 4 33% 2 10% 8 27% 5 14% 5 19% 0 0% 24 19%
Soms 4 33% 8 40% 9 30% 14 40% 7 26% 1 33% 43 34%
Vaak 1 8% 5 25% 2 7% 4 11% 6 22% 0 0% 18 14%
Zeer vaak 1 8% 0 0% 5 17% 1 3% 2 7% 0 0% 9 7%
Niet gebruikt 1 8% 2 10% 4 13% 2 6% 3 11% 1 33% 13 10%
Consulteren van externe experts       Nooit 4 33% 7 35% 4 13% 12 34% 8 30% 1 33% 36 28%
Zelden 3 25% 3 15% 7 23% 8 23% 8 30% 0 0% 29 23%
Soms 3 25% 4 20% 10 33% 9 26% 8 30% 0 0% 34 27%
Vaak 1 8% 1 5% 6 20% 2 6% 0 0% 1 33% 11 9%
Zeer vaak 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
Niet gebruikt 1 8% 5 25% 2 7% 4 11% 3 11% 1 33% 16 13%
Intern intercollegiaal delen van kennis, ervaring of technieken   Nooit 0 0% 0 0% 0 0% 5 14% 1 4% 0 0% 6 5%
Zelden 3 25% 2 10% 2 7% 1 3% 1 4% 0 0% 9 7%
Soms 3 25% 6 30% 3 10% 10 29% 6 22% 0 0% 28 22%
Vaak 3 25% 5 25% 16 53% 13 37% 12 44% 0 0% 49 39%
Zeer vaak 2 17% 5 25% 9 30% 5 14% 7 26% 2 67% 30 24%
Niet gebruikt 1 8% 2 10% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 5 4%
In hoeverre wordt de implementatie van verbeterinitiatieven gemonitord? 0 2 17% 3 15% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 7 6%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 1 1%
2 0 0% 1 5% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 4 3%
3 1 8% 1 5% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 5 4%
4 0 0% 0 0% 2 7% 3 9% 1 4% 0 0% 6 5%
5 1 8% 5 25% 1 3% 5 14% 1 4% 0 0% 13 10%
6 2 17% 4 20% 7 23% 6 17% 5 19% 0 0% 24 19%
7 2 17% 3 15% 9 30% 4 11% 10 37% 1 33% 29 23%
8 2 17% 3 15% 6 20% 6 17% 5 19% 0 0% 22 17%
9 1 8% 0 0% 3 10% 2 6% 2 7% 0 0% 8 6%
10 1 8% 0 0% 2 7% 4 11% 1 4% 0 0% 8 6%
Gemiddelde score 'In hoeverre wordt de implementatie van verbeterinitiatieven gemonitord?' 5,75   4,95   7,10   6,20   6,74   2,67   6,20  
In hoeverre wordt het effect van verbeterinitiatieven gemonitord?     0 2 17% 3 15% 0 0% 1 3% 0 0% 1 33% 7 6%
1 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
2 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 3 2%
3 0 0% 3 15% 1 3% 3 9% 1 4% 0 0% 8 6%
4 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
5 0 0% 2 10% 2 7% 6 17% 1 4% 0 0% 11 9%
6 1 8% 3 15% 7 23% 4 11% 5 19% 0 0% 20 16%
7 3 25% 6 30% 9 30% 7 20% 4 15% 1 33% 30 24%
8 3 25% 2 10% 6 20% 5 14% 9 33% 1 33% 26 20%
9 1 8% 1 5% 3 10% 2 6% 4 15% 0 0% 11 9%
10 2 17% 0 0% 2 7% 3 9% 2 7% 0 0% 9 7%
Gemiddelde score "in hoeverre wordt het effect van verbeterinitiatieven gemonitord?' 6,67   5,20   7,10   5,97   7,26   5,00   6,43  
Hoe belangrijk wordt volgens u het verbeteren van kwaliteit van zorg op basis van uitkomstindicatoren geacht binnen de direct betrokken vakgroep(en)? 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 1 1%
2 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
3 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 3 2%
4 0 0% 2 10% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 3 2%
5 0 0% 2 10% 1 3% 2 6% 0 0% 0 0% 5 4%
6 0 0% 3 15% 1 3% 4 11% 1 4% 0 0% 9 7%
7 3 25% 4 20% 11 37% 9 26% 7 26% 2 67% 36 28%
8 3 25% 5 25% 11 37% 13 37% 12 44% 0 0% 44 35%
9 3 25% 3 15% 5 17% 1 3% 4 15% 0 0% 16 13%
10 3 25% 1 5% 1 3% 2 6% 2 7% 0 0% 9 7%
Gemiddelde score "Hoe belangrijk wordt volgens u het verbeteren van kwaliteit van zorg op basis van uitkomstindicatoren geacht binnen de direct betrokken vakgroep(en)?" 8,50   7,05   7,70   6,91   7,78   5,00   7,41  
Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?       0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 1 1%
4 0 0% 1 5% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 2 2%
5 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 3 2%
6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 11% 0 0% 3 2%
7 2 17% 2 10% 3 10% 4 11% 3 11% 1 33% 15 12%
8 6 50% 10 50% 10 33% 9 26% 5 19% 0 0% 40 31%
9 2 17% 6 30% 12 40% 9 26% 9 33% 1 33% 39 31%
10 2 17% 1 5% 5 17% 9 26% 6 22% 1 33% 24 19%
Gemiddelde score 'Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?' 8,33   8,10   8,63   8,29   8,26   8,67   8,35  
Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over uitkomst per operator te spreken?       0 0 0% 1 5% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
2 1 8% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 1 4% 0 0% 1 1%
3 0 0% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
4 0 0% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 0 0% 0 0% 0 0%
5 0 0% 2 10% 2 7% n.v.t. n.v.t. 1 4% 0 0% 3 2%
6 0 0% 5 25% 1 3% n.v.t. n.v.t. 2 7% 0 0% 3 2%
7 3 25% 4 20% 6 20% n.v.t. n.v.t. 5 19% 1 33% 12 9%
8 3 25% 5 25% 10 33% n.v.t. n.v.t. 4 15% 0 0% 14 11%
9 3 25% 3 15% 7 23% n.v.t. n.v.t. 8 30% 1 33% 16 13%
10 2 17% 0 0% 4 13% n.v.t. n.v.t. 6 22% 1 33% 11 9%
Gemiddelde score 'Hoe groot is het vertrouwen binnen specialismen om open over uitkomst per operator te spreken?' 7,83   6,75   8,03   n.v.t. n.v.t. 8,07   8,67   8,08  
Hoe groot is het vertrouwen tussen specialismen onderling om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?     0 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 2 2%
2 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
4 0 0% 1 5% 0 0% 2 6% 2 7% 0 0% 5 4%
5 1 8% 5 25% 0 0% 2 6% 1 4% 0 0% 9 7%
6 1 8% 2 10% 4 13% 2 6% 4 15% 0 0% 13 10%
7 3 25% 3 15% 7 23% 8 23% 6 22% 1 33% 28 22%
8 3 25% 6 30% 10 33% 11 31% 7 26% 0 0% 37 29%
9 2 17% 0 0% 9 30% 5 14% 2 7% 1 33% 19 15%
10 2 17% 1 5% 0 0% 4 11% 3 11% 1 33% 11 9%
Gemiddelde score 'Hoe groot is het vertrouwen tussen specialismen onderling om open over geaggregeerde uitkomsten te spreken?' 7,83   6,15   7,80   7,46   6,85   8,67   7,27  
Hoogste prioriteit "Hieronder staan verschillende niveaus binnen een organisatie weergegeven. Wilt u de niveaus op volgorde zetten"   Medisch specialisten 12 100% 16 80% 16 53% 17 49% 20 74% 3 100% 84 66%
Maatschapsmanagement 0 0% 0 0% 8 27% 15 43% 2 7% 0 0% 25 20%
Ziekenhuismanagement 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 1 1%
Verpleegkundigen 0 0% 0 0% 2 7% 0 0% 1 4% 0 0% 3 2%
Kwaliteitsafdeling 0 0% 2 10% 1 3% 3 9% 2 7% 0 0% 8 6%
Raad van Bestuur 0 0% 1 5% 3 10% 0 0% 1 4% 0 0% 5 4%
Stafbestuur 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Is er nog een ander niveau binnen de organisatie welke een leidende rol neemt om een verbetercyclus op basis van uitkomstindicatoren te realiseren? Ja 4 33% 4 20% 4 13% 3 9% 8 30% 0 0% 23 18%
Nee 8 67% 16 80% 26 87% 32 91% 19 70% 3 100% 104 82%
Welk niveau?             Afdeling Kwaliteit 2 50% 4 100% 4 100% 1 33% 0 0% n.v.t. n.v.t. 11 48%
Interne onderzoekscommissie 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% n.v.t. n.v.t. 1 4%
Onderzoek 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 2 25% n.v.t. n.v.t. 3 13%
Infectiepreventie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 13% n.v.t. n.v.t. 1 4%
Ziekenhuisgygiëne 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 25% n.v.t. n.v.t. 2 9%
Ondersteunende diensten (apotheek) 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% n.v.t. n.v.t. 1 4%
Overig 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 3 38% n.v.t. n.v.t. 4 17%
Is er een expliciet medisch verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg voor lever chirurgische patiënten?         Nee 2 17% 2 10% 1 3% 1 3% 2 7% 1 33% 9 7%
Ja, de medisch manager 6 50% 3 15% 19 63% 24 69% 11 41% 0 0% 63 50%
Ja, niet de medisch manager 1 8% 4 20% 2 7% 3 9% 3 11% 1 33% 14 11%
Ja, niet generiek, maar verschillende specialisten voor verschillende aandoeningen 1 8% 7 35% 2 7% 2 6% 8 30% 0 0% 20 16%
Overig 2 17% 4 20% 6 20% 5 14% 3 11% 1 33% 21 17%
Hoeveel procent van de data uit de kwaliteitsregistratie wordt vastgelegd tijdens de reguliere zorg in het EPD? 0 0 0% 2 10% 5 17% 3 9% 3 11% 1 33% 14 11%
1 tot 25 0 0% 1 5% 3 10% 3 9% 3 11% 0 0% 10 8%
26 tot 50 2 17% 0 0% 3 10% 4 11% 6 22% 0 0% 15 12%
51 tot 75 1 8% 2 10% 4 13% 5 14% 0 0% 0 0% 12 9%
76 tot 99 7 58% 11 55% 8 27% 14 40% 9 33% 0 0% 49 39%
100 2 17% 4 20% 7 23% 6 17% 6 22% 2 67% 27 21%
Gemiddelde 'Hoeveel procent uit de kwaliteitsregistratie wordt vastgelegd tijdens de reguliere zorg?'   82,30%   77,60%   62%   67%   61%   67%   69,50%
Hoe komt de data bij de kwaliteitsregistratie terecht   Handmatige invoer in applicatie van kwaliteitsregistratie (overtypen) 0 0% 1 5% 7 23% 3 9% 7 26% 3 100% 21 17%
Upload van template dat deels handmatig en deels via extractie uit het EPD gevuld wordt 8 67% 10 50% 9 30% 11 31% 9 33% 0 0% 47 37%
Upload van template dat gevuld wordt door (bijna) volledige extractie uit EPD 4 33% 5 25% 8 27% 12 34% 5 19% 0 0% 34 27%
Upload van template dat gevuld wordt door (bijna) volledige extractie uit PDMS 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
Directe koppeling tussen het EPD en de kwaliteitsregistratie 0 0% 2 10% 2 7% 7 20% 2 7% 0 0% 13 10%
Overig 0 0% 2 10% 4 13% 1 3% 4 15% 0 0% 11 9%
Hoe wordt de data voor aanlevering op kwaliteit gecontroleerd? Niet 0 0% 0 0% 1 3% 2 6% 1 4% 0 0% 4 3%
Door een datamanager 9 75% 16 84% 9 30% 15 43% 11 41% 1 33% 61 48%
Door een medicus 3 25% 3 16% 11 37% 15 43% 9 33% 1 33% 42 33%
Overig 0 0% 0 0% 9 30% 3 9% 6 22% 1 33% 19 15%
Hoeveel vertrouwen heeft u in de kwaliteit van data uit uw eigen ziekenhuis vanuit de kwaliteitsregistratie?   0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
2 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
3 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 2 2%
4 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1%
5 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 2 7% 0 0% 3 2%
6 1 8% 1 5% 4 13% 4 11% 2 7% 0 0% 12 9%
7 0 0% 3 15% 2 7% 4 11% 5 19% 1 33% 15 12%
8 5 42% 7 35% 13 43% 11 31% 5 19% 0 0% 41 32%
9 6 50% 9 45% 9 30% 8 23% 10 37% 1 33% 43 34%
10 0 0% 0 0% 1 3% 4 11% 2 7% 1 33% 8 6%
Gemiddelde score 'Hoeveel vertrouwen heeft u in de kwaliteit van data uit uw eigen ziekenhuis vanuit de kwaliteitsregistratie?' 8,33   8,20   7,83   7,57   7,78   8,67   7,87  
Hoeveel vertrouwen heeft u in de kwaliteit van data uit andere ziekenhuizen vanuit de kwaliteitsregistratie?   0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 1 1%
2 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 2 2%
3 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 1 4% 0 0% 3 2%
4 0 0% 2 10% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 4 3%
5 1 8% 0 0% 2 7% 1 3% 6 22% 0 0% 10 8%
6 3 25% 1 5% 3 10% 6 17% 3 11% 2 67% 18 14%
7 3 25% 10 50% 12 40% 11 31% 9 33% 1 33% 46 36%
8 5 42% 4 20% 10 33% 11 31% 4 15% 0 0% 34 27%
9 0 0% 3 15% 1 3% 2 6% 3 11% 0 0% 9 7%
10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Gemiddelde score 'Hoeveel vertrouwen heeft u in de kwaliteit van data uit andere ziekenhuizen vanuit de kwaliteitsregistratie?' 7,00   7,15   6,93   6,71   6,44   6,33   6,80  
Hoe vaak wordt data geüpload naar de kwaliteitsregistratie             Niet 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
Minder vaak dan 1x per jaar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1x per jaar 0 0% 2 10% 2 7% 0 0% 3 11% 2 67% 9 7%
Tussen 1x per jaar en 1x per kwartaal 2 17% 8 40% 4 13% 1 3% 2 7% 0 0% 17 13%
1x per kwartaal 8 67% 6 30% 15 50% 8 23% 6 22% 0 0% 43 34%
Tussen 1x per kwartaal en maandelijks 2 17% 1 5% 1 3% 6 17% 1 4% 0 0% 11 9%
Maandelijks 0 0% 1 5% 2 7% 17 49% 7 26% 0 0% 27 21%
Vaker dan maandelijks 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 3 11% 0 0% 6 5%
Onbekend 0 0% 2 10% 5 17% 0 0% 5 19% 1 33% 13 10%
Welke van de volgende functionarissen krijg(t)(en) tijd beschikbaar gesteld om een verbetercyclus gericht op verbetering van uitkomsten van zorg te realiseren? Meerdere antwoorden mogelijk. Medisch specialisten 8 57% 10 43% 12 28% 12 30% 12 38% 0 0% 54 35%
Kwaliteitsmanagers 3 21% 7 30% 16 37% 7 18% 8 25% 2 67% 43 28%
Interne adviseurs 0 0% 2 9% 1 2% 1 3% 2 6% 0 0% 6 4%
Medisch managers 0 0% 2 9% 3 7% 4 10% 4 13% 0 0% 13 8%
Vakgroepmanagers 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 1 3% 0 0% 3 2%
Statisticus 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Onderzoeker 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 2 1%
Bedrijfskundig hoofd afdeling 0 0% 0 0% 3 7% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2%
Niet van toepassing 2 14% 1 4% 2 5% 10 25% 3 9% 1 33% 19 12%
Overig 1 7% 1 4% 6 14% 3 8% 1 3% 0 0% 12 8%
Hoeveel uur per week hebben deze personen in totaal hiervan beschikbaar?       0 2 17% 0 0% 1 3% 6 17% 1 4% 1 33% 11 9%
1 tot 8 8 67% 17 85% 20 67% 21 60% 18 67% 1 33% 85 67%
8 tot 16 1 8% 3 15% 4 13% 4 11% 4 15% 0 0% 16 13%
16 tot 24 1 8% 0 0% 3 10% 0 0% 3 11% 0 0% 7 6%
24 tot 32 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
36-40 0 0% 0 0% 1 3% 2 6% 2 7% 1 33% 6 5%
Niet van toepassing 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 2 2%
Gemiddelde 'Hoeveel uur hebben deze personen beschikbaar?' 4,6   4,6   10,7   5   8,5   13,7   7,85  
Hoeveel artsen zijn er in het ziekenhuis met duidelijke expertise en affiniteit met datamanagement en data-analyse? 0 0 0% 1 5% 3 10% 4 11% 3 11% 0 0% 11 9%
1 2 17% 3 15% 11 37% 12 34% 5 19% 0 0% 33 26%
2 tot 5 9 75% 16 80% 15 50% 19 54% 18 67% 1 33% 78 61%
6 tot 20 1 8% 1 5% 1 3% 0 0% 1 4% 1 33% 5 4%
Niet van toepassing 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 1 1%
Gemiddelde 'Hoeveel artsen hebben expertise en afiniteit met datamanagement en -analyses?' 3,1   2,4   2   2   2   10   3,583333  
In hoeverre worden uitkomsten gebruikt in de patiëntenzorg?
Uitkomstinformatie over de aandoening op de website       Gebruik van klinische uitkomsten 3 25% 3 15% 4 13% 4 11% 1 4% 0 0% 15 12%
Gebruik van PROMS 0 0% 1 5% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 0 0% 0 0% 5 17% 3 9% 8 30% 2 67% 18 14%
Niet 9 75% 16 80% 20 67% 28 80% 18 67% 1 33% 92 72%
Informatiefolders met uitkomstinformatie over de behandeling       Gebruik van klinische uitkomsten 3 25% 5 25% 4 13% 5 14% 1 4% 1 33% 19 15%
Gebruik van PROMS 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 1 4% 0 0% 2 2%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 2 17% 0 0% 3 10% 3 9% 5 19% 0 0% 13 10%
Niet 7 58% 15 75% 22 73% 27 77% 20 74% 2 67% 93 73%
Uitkomsten van de patiënten worden in een dashboard getoond door de arts op de poli   Gebruik van klinische uitkomsten 0 0% 1 5% 2 7% 0 0% 1 4% 0 0% 4 3%
Gebruik van PROMS 0 0% 0 0% 4 13% 0 0% 2 7% 0 0% 6 5%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 0 0% 0 0% 5 17% 1 3% 2 7% 0 0% 8 6%
Niet 12 100% 19 95% 19 63% 34 97% 22 81% 3 100% 109 86%
Eigen uitkomsten zijn voor de patiënt inzichtelijk via een patiëntenportaal       Gebruik van klinische uitkomsten 2 17% 6 30% 12 40% 3 9% 2 7% 0 0% 25 20%
Gebruik van PROMS 0 0% 1 5% 4 13% 0 0% 0 0% 0 0% 5 4%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 1 8% 0 0% 6 20% 2 6% 4 15% 1 33% 14 11%
Niet 9 75% 13 65% 8 27% 30 86% 21 78% 2 67% 83 65%
Uitkomsten zijn standaard onderdeel van samen beslissen  Gebruik van klinische uitkomsten 4 33% 4 20% 12 40% 2 6% 4 15% 1 33% 27 21%
Uitkomsten zijn standaard onderdeel van samen beslissen  Gebruik van PROMS 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 1 8% 0 0% 12 40% 2 6% 8 30% 0 0% 23 18%
Niet 7 58% 16 80% 5 17% 31 89% 15 56% 2 67% 76 60%
Predictiemodel(len) worden gebruikt om uitkomsten voor individuele patiënten te voorspellen     Gebruik van klinische uitkomsten 2 17% 2 10% 9 30% 14 40% 4 15% 1 33% 32 25%
Gebruik van PROMS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 2 17% 0 0% 3 10% 1 3% 5 19% 0 0% 11 9%
Niet 8 67% 18 90% 18 60% 20 57% 18 67% 2 67% 84 66%
Uitkomstinformatie over verschillen tussen ziekenhuizen is beschikbaar op een website     Gebruik van klinische uitkomsten 1 8% 2 10% 2 7% 10 29% 0 0% 1 33% 16 13%
Gebruik van PROMS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Gebruik van klinische uitkomsten en PROMS 1 8% 0 0% 3 10% 2 6% 3 11% 0 0% 9 7%
Niet 10 83% 18 90% 25 83% 23 66% 24 89% 2 67% 102 80%
Worden uitkomsten nog op een andere manier gebruikt in de patiëntenzorg? Ja 1 8% 4 20% 10 33% 4 11% 3 11% 0 0% 22 17%
Nee 11 92% 16 80% 20 67% 31 89% 24 89% 3 100% 105 83%
In hoeverre worden deze uitkomsten gebruikt in de patiëntenzorg?     Gebruik van klinische uitkomsten 1 8% 3 15% 2 7% 3 9% 1 4% n.v.t. n.v.t. 10 8%
Gebruik van PROMS 0 0% 1 5% 2 7% 0 0% 0 0% n.v.t. n.v.t. 3 2%
Gebruik van klinische uitkomsten én PROMS 0 0% 0 0% 6 20% 1 3% 2 7% n.v.t. n.v.t. 9 7%
In hoeverre wordt gebruik gemaakt van Patient Reported Outcome Measures (PROMs)? Meerdere antwoorden mogelijk.       PROMs worden niet gemeten 2 14% 14 56% 3 8% 18 49% 1 3% 1 25% 39 25%
PROMs worden wel gemeten, maar niet gebruikt 2 14% 4 16% 2 5% 2 5% 8 21% 1 25% 19 12%
PROMs worden gemeten en gebruikt in het kader van wetenschappelijk onderzoek 4 29% 3 12% 3 8% 3 8% 10 26% 2 50% 25 16%
PROMs worden gemeten en op groepsniveau geanalyseerd om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren 5 36% 3 12% 6 15% 11 30% 15 38% 0 0% 40 25%
PROMs worden op de poli met de patiënt besproken op vaste momenten in het behandelproces 1 7% 1 4% 26 65% 3 8% 5 13% 0 0% 36 23%
Response percentages   80%   69%   51%   49%   31%   onbekend