Addendum

Reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit kwaliteitsregistratie NICE

NICE is als betrokken kwaliteitsregistratie gevraagd om een eerste reactie te geven op de onderzoeksresultaten en om enkele punten aan te dragen die op basis van dit rapport gezien worden als aanknopingspunt binnen het eigen aandoeningsgebied. Deze aanknopingspunten kunnen dienen als startpunt voor zowel NICE als de ziekenhuizen om verdere ontwikkeling van methoden om samen het daadwerkelijk en effectief verbeteren op basis van uitkomstinformatie te faciliteren. De aangedragen punten worden hieronder weergegeven.

Reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit kwaliteitsregistratie NICE.

  • De door NICE ontwikkelde NICE2Improve tool waarin een dashboard gecombineerd wordt met een implementatie toolbox op actiegerichte indicatoren is bewezen effectief. Omdat uit de enquête blijkt dat tijdgebrek voor het volledig doorlopen van de PDCA-cyclus een belemmering is, zullen meer indicatoren uitgewerkt worden in NICE2Improve;
  • Om IC-regio’s te ondersteunen is NICE2Share ontwikkeld waarbij het NICE-dashboard, onder voorwaarde van toestemming van de deelnemende IC’s, de individuele IC’s uit de regio benchmarkt. Nog niet alle regio’s gebruiken deze faciliteit door onbekendheid. NICE zal inzetten op meer aandacht voor deze faciliteit;
  • Om meer specialisten te bereiken (nu blijkbaar 2 van de 20) zal NICE meer reclame maken naar alle intensivisten via de NVIC en niet alleen naar de contactpersonen;
  • Er zijn ziekenhuizen die alle NICE-gegevens routinematig vastleggen én automatisch extraheren uit het EPD terwijl er ook IC’s zijn die nog (veel) data items handmatig vastleggen. Bij deze IC’s moet het EPD beter geconfigureerd worden en/of zorgverleners meer gestandaardiseerd vastleggen in het EPD zoals diagnosen en co-morbiditeiten op de probleemlijst van het EPD. NICE zal faciliteren door in gebruikersgroepen per type EPD ervaringen uit te wisselen.