Addendum

Reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit kwaliteitsregistratie Nefrovisie

Nefrovisie is als betrokken kwaliteitsregistratie gevraagd om een eerste reactie te geven op de onderzoeksresultaten en om enkele punten aan te dragen die op basis van dit rapport gezien worden als aanknopingspunt binnen het eigen aandoeningsgebied. Deze aanknopingspunten kunnen dienen als startpunt voor zowel Nefrovisie als de behandelcentra om verdere ontwikkeling van methoden om samen het daadwerkelijk en effectief verbeteren op basis van uitkomstinformatie te faciliteren. De aangedragen punten worden hieronder weergegeven.

Reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit kwaliteitsregistratie Nefrovisie.

  • EPD-leveranciers moeten op landelijk niveau, en niet per centrum, afspraken maken over hoe het EPD moet worden ingericht opdat deze beschikbaar komen voor uitkomstinformatie;
  • Kwaliteitsregistraties moeten goede voorbeelden van automatische data-extractie uit het EPD landelijk beschikbaar maken;
  • Kwaliteitsregistraties moeten goede voorbeelden van gebruik van uitkomsten voor kwaliteitsverbetering landelijk beschikbaar maken;
  • Toepassing van uitkomstinformatie in een verbetercyclus moet onderwerp zijn van een visitatiesysteem of andere wijze van landelijke controle;
  • Interpretatie van uitkomsten kan verbeterd worden door additionele (bij voorkeur automatische) registratie van risicofactoren zodat correctie voor case-mix variatie mogelijk is.