Addendum

Reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit kwaliteitsregistratie LROI

De LROI is als betrokken kwaliteitsregistratie gevraagd om een eerste reactie te geven op de onderzoeksresultaten en om enkele punten aan te dragen die op basis van dit rapport gezien worden als aanknopingspunt binnen het eigen aandoeningsgebied. Deze aanknopingspunten kunnen dienen als startpunt voor zowel de LROI als de behandelcentra om verdere ontwikkeling van methoden om samen het daadwerkelijk en effectief verbeteren op basis van uitkomstinformatie te faciliteren. De aangedragen punten worden hieronder weergegeven.

Reflectie op de onderzoeksresultaten vanuit kwaliteitsregistratie LROI.

  • De procedure uitkomstanalyse: in deze procedure zoekt de LROI jaarlijks naar zorgaanbieder- en implantaatuitschieters. De WV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging; NOV) gaat met de zorgaanbieders die geïndiceerd zijn in gesprek. Met aanvullende analysen uit de LROI wordt gekeken of een verklaring gevonden kan worden. Ook de zorgaanbieder duikt dieper in eigen data. Op deze manier probeert de zorgaanbieder samen met NOV en LROI tot een verbeterplan te komen. Ook worden positieve en negatieve uitschieters met elkaar in contact gebracht zodat ze van elkaar kunnen leren;
  • Het rapport dat opgemaakt wordt voor de procedure uitkomstanalyse is in afgeslankte versie nagemaakt en beschikbaar voor iedere zorgaanbieder in de LROI-applicatie. Dit ‘kwaliteitsrapport’ in pdf-vorm geeft een snelle weergave van kwaliteit die geleverd wordt (en waar het eventueel mis gaat). Omdat het snel (via pdf) beschikbaar is en makkelijk gedeeld wordt, is dit vaak een beter gebruikt middel dan het dashboard;
  • Het LROI-dashboard bevat CUSUM-grafieken. Deze grafieken monitoren het aantal revisies van je eigen centra. Zijn het er meer dan verwacht, dan krijgt het centrum een signaal dat ze dieper in de data moeten duiken. LROI helpt ze hierbij;
  • Veel zorgaanbieders leveren al digitaal aan vanuit het EPD. Dit gebeurd steeds meer volgens de principes van Registratie aan de Bron (eenmalig registreren, meervoudig gebruik volgens gestandaardiseerde dataset). Het zou mooi zijn als de zorgaanbieders de EPDs nog verder inrichten volgens deze gestandaardiseerde datasets. Zo zal de registratielast nog verder omlaag gaan, niet alleen voor aanleveringen aan de LROI, maar ook voor de aanleveringen aan de andere kwaliteitsregistraties.